Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz wydarzeń i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

 

Data Uroczystość Odpowiedzialni
02.09.2019 r.

godz.9.30

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego G.11.00 (hala CRS)

Spotkania uczniów z wychowawcami

Dyrekcja

M. Skórski, K. Jambor

K. Wróblewski

Z. Specht -Abramiuk

L. Opęchowska-Kon

Wrzesień 2019 r. Rocznica wybuchu II wojny światowej i napaści wojsk sowieckich na Polskę (gazetka okolicznościowa/ uroczysty apel) M. Kalinowska

Z.Specht-Abramiuk

23.09-25.09.2019 r.

 

27.09.2019 r.

Wyjazd integracyjny klas I liceum, zielona szkoła dla wszystkich chętnych z pozostałych klas

Uroczystość ślubowania klas pierwszych liceum w Palmirach

 

Dyrekcja

Wychowawcy klas pierwszych

Nauczyciele religii

Odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie Ślubowania M. Skórski, m.M.Schab

K. Wróblewski- poczet sztandarowy

Trenerzy uczący w klasach pierwszych

Zielona szkoła – wychowawcy i przydzieleni nauczycieli

wrzesień Piknik żegnaj lato na Bielanach M.Schab

Zespół ds. promocji

 

14.10.2019 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczyste zebranie Rady Pedagogicznej

Wyjazd integracyjny pracowników szkoły.

Dyrekcja
16.10.2019 r. Dzień Papieski Nauczyciele religii
31.10.2019 r. Dzień wolny

na podst. Rozporządzenia MENiS  z dnia 11.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 46,poz 432 z późn.zm); rozporządzenie MEN z dnia11.08.2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz.U.z 2017r. poz. 1603)

01.11.2019 r. Dzień wolny
11.11.2019 r. Dzień wolny
08.11. 2019 r. Szkolne Obchody Święta Niepodległości (wystawa okolicznościowa, uroczysty apel S. Grabowski

J.Biernat

Gala Sportu XIV Uroczysta Gala Sportu Szkolnego hala CRS M.Schab

Zespól promocji i nauczyciele w-f

20.12.2019 r.

 

 

 

 

 

23.12.2019- 01.01.2020 r.

 

 

 

Wigilie klasowe

 

 

Spotkanie Wigilijne dla pracowników szkoły

 

Zimowa przerwa świąteczna

Wychowawcy klas

Dyrekcja

Nauczyciele religii

 

Styczeń 2020 r. Wystawa  okolicznościowa  poświęcona patronowi  szkoły  Januszowi Kusocińskiemu / uroczysty Apel L. Opęchowska-Kon

K. Wikiera, J.Biernat

02-03.01.2020 r. Dzień wolny

na podst. Rozporządzenia MENiS  z dnia 11.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 46,poz 432 z późn.zm); rozporządzenie MEN z dnia11.08.2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz.U.z 2017r. poz. 1603)

06.01.2020 r. Dzień Wolny
Styczeń 2020 r. Studniówka Wychowawcy klas III LO

Rada Rodziców

10.02-23.02.2020 r. Ferie Zimowe
Luty/ marzec 2020 r. Bielańskie Targi Edukacyjne, Targi Expo Zespół ds. promocji

wytypowani nauczyciele

Luty 2020 r. Dzień Międzynarodowy Zespół języków obcych
Styczeń-Luty Biała szkoła-szkolenie narciarsko- snowboardowe Dyrekcja
Marzec/ Kwiecień Rekolekcje Wielkopostne Nauczyciele religii
Marzec 2020 r.

(sobota)

Dzień otwarty dla kandydatów do liceum Zespół ds. promocji

Zespół ds. rekrutacji do szkoły

Nauczyciele LIX LOMS

08.04.2020 r. Spotkania wielkanocne w klasach i Rady Pedagogicznej Wychowawcy i dyrekcja
09.04-14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III liceum (hala CRS) I.Kasak-Bukowska IIA

K.Mąkosa IIB

01.05.2019 r.

 

Dzień wolny
4-6.05.2019r.

 

4,5,6,7,8 maja 2019 r.

 

Pisemny egzamin maturalny: j. polski, matematyka, j. angielski

Dzień wolny

na podst. Rozporządzenia MENiS  z dnia 11.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 46,poz 432 z późn.zm); rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz.U.z 2017r. poz. 1603)

Dyrekcja

 

Zajęcie opiekuńczo -wychowawcze

11.06.2020 r. Boże Ciało
10.06 i 12.06.2020 r. Dzień wolny

na podst. Rozporządzenia MENiS  z dnia 11.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 46,poz 432 z późn.zm); rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz.U.z 2017r. poz. 1603)

Czerwiec 2020 r. Piknik witaj lato na Bielanach Zespół ds. promocji
Czerwiec 2020 r. Dzień Przedsiębiorczości S. Grabowski
26.06.2020 r. Msza św. w Kościele NMP, ul. Przy Agorze 9

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 (hala CRS)

Dyrekcja

Z. Specht -Abramiuk

K. Wróblewski, M. Skórski

p.Szar IIg i p.Kalinowska IIE

 

Related Posts