Stołówka

Stołówka 2019 / 2020

ŚNIADANIE: 8 zł (szwedzki stół, w tym posiłek gorący)

OBIAD: 10 zł (zupa, drugie danie – mięso/drób/ryby, surówka/gotowane jarzyny, kompot)

KOLACJA: 6.5 zł (gorący posiłek, pieczywo, masło, wędlina/ryby, nabiał, warzywa, herbata)

Wyżej wymienione stawki dotyczą jednego posiłku w przypadku płatności regulowanej za wszystkie posiłki za cały miesiąc z góry. W przypadku pojedynczych nieregularnych płatności za dany posiłek kwoty są następujące (śniadanie – 9 zł, obiad 12 zł, kolacja 8 zł)

Przykładowe płatności. :

20 dni nauki x 10 zł (obiad) 200 zł,

20 dni nauki x 18 zł (śniadanie i obiad) 360 zł,

20 dni nauki x 16.5 zł lobiad i kolacja) 330 zł

20 dni nauki x 24.50 zł Ipełne wyżywienieJ 490 zł,

Dzieci mieszkające w internacie dodatkowo opłacają posiłki weekendowe wg. powyższego schematu:

8 weekendów x 10 zł Lobiad) 80 zł,

8 weekendów x 18 zł (śniadanie i obiad) 144 zł,

8 weekendów x 16.5 zł (obiad i kolacja) 132 zł

8 weekendów x 24.50 zł (pełne wyżywienie) 196 zł,

Płatność następuje z góry za cały kolejny miesiąc do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. We wrześniu płatność za posiłki musi być uregulowana do dnia 6 września.

W przypadku gdy w danym miesiącu nie ma 20 dni nauki (wypadają święta, dni wolne itp.) to płatność jest proporcjonalnie niższa za rzeczywistą ilość dni żywieniowych.

W przypadku choroby/nieobecności dziecka w danym dniu istnieje możliwość odwołania opłaconego posiłku odwołanie musi nastąpić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego nieobecność. Odwołany posiłek przechodzi na kolejny miesiąc i pomniejsza wpłatę w kolejnym miesiącu. Odwołania mailowe lub SMS-owe:

stolowkabielany@gmail.com, tel. 506 840 729

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto / gotówką lub kartą w stołówce w wyznaczonych dniach w danym miesiącu (dni te będą podawane na tablicy ogłoszeń w stołówce)

S.U.P.E.R. Piotr Dopierała mBank 89 1140 2004 0000 3302 7683 0697

W tytule przelewu należy podać:

Nazwisko, Imię, za który miesiąc, rok, Oraz jakie posiłki S – śniadanie, O – obiad, K – kolacja

Kowalski Jan, wrzesień 2019, S O K np. Kowalski Jan, listopad 2019, S O

Wszelkie pytania pod nr tel. 506 840 729

Related Posts