Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Godziny wydawania posiłków w dni powszednie:
Śniadania 7.30-9.30
Obiady 12.30-15.30
Kolacje 18.00-19:30

Sklepik szkolny jest czynny w dni powszednie w godz. 7.30-15.30

Godziny wydawania posiłków w weekendy:
Śniadania 8.00-10:00
Obiady i kolacje 12.00-15.00

Jadłospis
Jadłospis tygodniowy będzie dostępny na stołówce szkolnej, w Internacie szkolnym oraz w sekretariacie.

Koszt posiłków zakupionych w abonamencie
ŚNIADANIE (S) 7,00 zł
OBIAD (O) 15,00 zł
KOLACJA (K) 8,00 zł
WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE (C) 30,00 zł
Wyżej wymienione stawki dotyczą jednego posiłku w przypadku zakupu abonamentu na określoną ilość posiłków (dni nauki lub cały miesiąc) opłaconego z góry za dany miesiąc.

W przypadku zakupu pojedynczych posiłków koszt posiłku wynosi
ŚNIADANIE (S) 10,00 zł
OBIAD (O) 17,00 zł
KOLACJA (K) 10,00 zł
WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE (C) 37,00 zł

Przykładowy wzór obliczenia abonamentu:
Ilość dni nauki x 15,00 zł (obiad)
Ilość dni nauki x 22,00 zł (śniadanie +obiad)
ilość dni nauki x 23,00 zł (obiad + kolacja)
ilość dni nauki x 30,00 zł (wyżywienie całodzienne)

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu wraz z weekendami

Płatności za wyżywienie
Płatność za wyżywienie dziecka następuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wyżywienia według dni nauki przypadających w danym miesiącu lub w przypadku dzieci mieszkających w bursie wraz z dniami weekendowymi.
W miesiącu wrześniu płatności dokonujemy do 03.09.2021

Odwoływanie posiłków
Odwołanie posiłku jest możliwe w przypadku zgłoszenia tego faktu jedynie drogą mailową do godz. 10.00 dnia poprzedzającego nieobecność. W treści należy podać Imię i nazwisko ucznia, datę odwołania oraz rodzaj odwołanego posiłku .Odwołany posiłek przechodzi na kolejny miesiąc i pomniejsza koszt posiłków za kolejny abonament.

Adres mailowy do odwoływania posiłku
stolowka.szkola.59@zprsa.pl

Opłacanie abonamentu
Wpłat należy dokonywać gotówką w kasie stołówki w godzinach 9.00-15.00 lub przelewem:
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
PEKAO S.A. 45 1240 6292 1111 0010 9663 0573
W tytule przelewu należy podać:
Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc obowiązywania abonamentu, rodzaj posiłku:
S-śniadanie
O-obiad
K-kolacja
C-całodzienne wyżywienie
Np. Jan Kowalski, II A, wrzesień 2020, SOK

Zakup posiłków
Aby dokonać zakupu posiłków przez stronę należy kliknąć w ten link a następnie w prawym dolnym rogu strony symbol talerza.