Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Godziny wydawania posiłków:
Śniadania 7.00-9.00
Obiad 12.30-15.30
Kolacja 18.30-20.00
Sklepik szkolny jest czynny w dni powszednie w godz. 7.00-15.30
Jadłospis
Jadłospis tygodniowy będzie dostępny na stołówce szkolnej, w bursie szkolnej oraz w sekretariacie.

Koszt posiłków zakupionych w abonamencie
ŚNIADANIE (S) 7,00 zł
OBIAD (O) 15,00 zł
KOLACJA (K) 8,00 zł
WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE (C) 30,00 zł
Wyżej wymienione stawki dotyczą jednego posiłku w przypadku zakupu abonamentu na określoną
ilość posiłków (dni nauki lub cały miesiąc) opłaconego z góry za dany miesiąc.

W przypadku zakupu pojedynczych posiłków koszt posiłku wynosi
ŚNIADANIE (S) 10,00 zł
OBIAD (O) 17,00 zł
KOLACJA (K) 10,00 zł
WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE (C) 37,00 zł

Przykładowy wzór obliczenia abonamentu:
Ilość dni nauki x 15,00 zł (obiad)
Ilość dni nauki x 22,00 zł (śniadanie +obiad)
ilość dni nauki x 23,00 zł (obiad + kolacja)
ilość dni nauki x 30,00 zł (wyżywienie całodzienne)

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu wraz z weekendami

Płatności za wyżywienie
Płatność za wyżywienie dziecka następuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc
wyżywienia według dni nauki przypadających w danym miesiącu lub w przypadku dzieci
mieszkających w bursie wraz z dniami weekendowymi.
W miesiącu wrześniu płatności dokonujemy do 04.09.

Odwoływanie posiłków
Odwołanie posiłku jest możliwe w przypadku zgłoszenia tego faktu drogą mailową do godz. 10.00
dnia poprzedzającego nieobecność. Odwołany posiłek przechodzi na kolejny miesiąc i pomniejsza
koszt posiłków za kolejny abonament
Adres mailowy do odwoływania posiłku
stolowka.szkola.59@zprsa.pl

Opłacanie abonamentu
Wpłat należy dokonywać gotówką w kasie stołówki w godzinach 9.00-15.00 lub przelewem:
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
PEKAO S.A. 45 1240 6292 1111 0010 9663 0573
W tytule przelewu należy podać:
Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc obowiązywania abonamentu, rodzaj posiłku:
S-śniadanie
O-obiad
K-kolacja
C-całodzienne wyżywienie
Np. Jan Kowalski, II A, wrzesień 2020, SOK

Tu opłacisz posiłki.

Related Posts