Szkoła – pliki do pobrania

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19.pdf

Procedury postępowania związane z identyfikacją zagrożeń oraz zasady postępowania w sytuacjach w szkole.pdf

PZO

J.polski. pdf

Mat-fiz.pdf

Historia, historia i społeczeństwo.pdf

WOS.pdf

Przyrodnicze.pdf

Informatyka.pdf

Plastyka.pdf

Języki obce.pdf


Plan Pracy Szkoły

Plan Pracy Zespołu ds. Układania Dyżurów Nauczycieli.pdf

Plan pracy zespołu ds. organizacji konkursów, sprawdzianów zewnętrznych MEN i Kuratorium oraz zawodów sportowych w szkole.pdf

Plan pracy zespołu do spraw aktualizacji statutu szkoły oraz regulaminów i procedur wewnętrznych szkoły.pdf

Zadania Zespołu ds. obsługi strony internetowej i FB.pdf

Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.pdf

Plan pracy Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych.pdf

Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.pdf

Plan pracy zespołu przedmiotów artystycznych i informatycznych.pdf

Roczny plan pracy zespołu Wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.pdf

Plan Pracy Zespołu do Planu Organizacji Pracy Szkoły w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego.pdf

Plan pracy zespołu d/s monitorowania frekwencji uczniów.pdf

Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny.pdf

Plan pracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia.pdf

Zespół do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf

Plan Pracy Zespołu ds. Programów Nauczania i Podręczników Obowiązujących w Szkole.pdf

Plan pracy Zespołu ds. promocji szkoły w roku szkolnym 2021 /2022.pdf

Plan Pracy LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022.pdf

Plan pracy Zespołu ds. Wolontariatu w Szkole i Internacie.pdf

Related Posts