Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Klaudia Karwińska – przewodnicząca Joanna Wolak –  z-ca przewodniczącej Małgorzata Kosmowska – skarbnik Agnieszka Petrykowska – członek rady Beata Andrzejczak-Okińska – sekretarz   Rada Rodziców LIX LOMS rr@kusy.edu.pl Lindego 20, 01-952 Warszawa Nr konta: 06 1020 1026 0000 1402 0127 0842 Wpłata za (imię i nazwisko ucznia i klasa)

Read more