Rekrutacja 2020/2021

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2020 r.  zostaną podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W dniach 13-18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów.

Prosimy o dostarczenie:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 • oryginał aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu,

 • 2 podpisane fotografie,

 • kwestionariusz ucznia/zgody (do pobrania ze strony internetowej).

Informujemy, że adres e-maila rekrutacjalo59@kusy.edu.pl służy tylko do przesyłania plików z dokumentami potrzebnymi do celów rekrutacji. Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji udzielamy pod adresem sekretariatucznia@kusy.edu.pl.


PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Procedury postępowania:

 • na próby sprawności fizycznej może stawić się kandydat zdrowy , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • rodzic/opiekun prawny nie może wejść z kandydatem na obiekt CRS, kompleks boisk LIX LOMS oraz obiekty Escola Varsovia,
 • weryfikacja kandydatów oraz powitanie odbywać się będzie przed wejściem głównym CRS (Lindego 20)/kompleks Escola Varsowia (Fleminga 2), zachowując odpowiedni odstęp,
 • kandydata obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na obiekt,
 • czekając na próby sprawności fizycznej  kandydaci zachowują odpowiedni odstęp oraz mają zakryte usta i nos,
 • na teren CRS/Escola Varsowia mogą wejść tylko kandydaci z zakrytymi ustami i nosem,
 • kandydat powinien stawić się na próby sprawności fizycznej w stroju sportowym (szatnie niedostępne),

UWAGA! Na próbie sprawności fizycznej kandydat musi okazać trenerowi LIX LOMS oryginał orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu i pozostawić jego kserokopię. Kandydaci nieposiadający aktualnego orzeczenia nie będą mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej. Kserokopię należy uzyskać we własnym zakresie.

 

Zapraszamy

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KLASA UKIERUNKOWANIE ROZSZERZENIA DRUGI JĘZYK
DYSCYPLINY SPORTOWE
    A piłka ręczna, fitness, kulturystyka, trójbój siłowy biologia, chemia j. niemiecki
    B pływanie, pięciobój nowoczesny,  triathlon biologia, chemia j. niemiecki
    C  piłka nożna, lekka atletyka biologia, geografia j. hiszpański
    D  zapasy, judo, taekwondo olimpijskie, boks, strzelectwo sportowe, szermierka biologia, geografia j. hiszpański
    E piłka siatkowa geografia, wos j. niemiecki
    F koszykówka biologia, chemia j.hiszpański

Opis prób sprawności fizycznej:

KWESTIONARIUSZ UCZNIA/ZGODY

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres:

sekretariatucznia@kusy.edu.pl

 lub telefonicznie 22/8342157 wew. 16

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: 

www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14746,Harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.html

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

Zapraszamy