ul. S. B. Lindego 20
01-952  Warszawa

Kontakt telefoniczny do sekretariatu / fax:
(22) 834 – 86 – 58
Numery centrali / internatu:
(22) 834 – 21 – 57
(22) 834 – 40 – 22
(22) 834 – 06 – 87

e-mail:

kusy.lo59@eduwarszawa.pl

ePUAP: LO59