ul. S. B. Lindego 20
01-952  Warszawa
(22) 834-21-57 centrala
(22) 834-40-22 centrala
(22) 834-06-87 centrala
(22) 834-86-58 sekretariat dyrektora

centrala: 834 21 57 wew (15 , 16 lo) sekretariat uczniowski, (17) pokój nauczycielski

ePUAP: LO59