Rady pedagogicze – klasyfikacyjne – terminy dodatkowe

RADY PEDAGOGICZNE KLASYFIKACYJNE TERMINY DODATKOWE

 • 29 sierpnia 2019r. Rada Pedagogiczna- spotkania zespołów. Sprawozdanie z nadzoru za rok 2018/2019, klasyfikacja i promocja po poprawkach.
 • 30 sierpnia 2019 r. Organizacja roku szkolnego 2019/2020 złożenie świadectw uczniów do podpisu, zdających egzaminy poprawkowe
 • 2 września 2019 . Szkolenie BHP dla nowych pracowników
 • 2 września 2019 r. Uroczyste rozpoczęcie Roku szkolnego 2019/ 2020
 • wrzesień 2019 r. Składanie planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli rozpoczynających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
 • 12 września 2019 r. Rada Pedagogiczna: Plan nadzoru, pracy szkoły, koncepcja funkcjonowania szkoły, sprawy różne. Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen (nie dotyczy klas I LO).
 • 30 września 2019 Oddanie uzupełnionych deklaracji maturalnych
 • 14 października 2019 r. Rada Pedagogiczna: Dzień Edukacji Narodowej/szkolenie
 • 11 grudnia 2019 r. wystawienie ocen przewidywanych na I okres
 • 13 grudnia 2019 r. Ostateczne ustalenie ocen na 2 dni przed Radą Klasyfikacyjną
 • 19 grudnia 2019 r. Rada Klasyfikacyjna
 • 20 grudnia 2019 r Rada Zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej.
 • 16 Stycznia 2020 r. Rada podsumowująca pracę szkoły w I okresie. Sprawozdanie z Nadzoru Pedagogicznego Rada Pedagogiczna procedury egzaminów zewnętrznych.
 • 18 marca 2020 r. Wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach i przewidywanych rocznych nagannych ocenach z zachowania klas III LO. Poinformowanie uczniów o ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 7 kwietnia 2020 r. Wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania klas III LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 16 kwietnia 2020 r. Klasyfikacja uczniów klas III LO.
 • 17- 20 kwietnia 2020r. Egzaminy klasyfikacyjne klas III LO.
 • 22 kwietnia 2020 r. Rada Pedagogiczna zatwierdzenie klasyfikacji uczniów kl. 111 LO.

 24 kwietnia 2020 r. Zakończenie roku szkolnego klas III LO.

 • 13 maja 2020 r. wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach i przewidywanych rocznych nagannych ocenach z zachowania LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 9 czerwca 2020 r. Wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania klas LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 16 czerwca 2020 r. Wpisanie ostatecznych ocen końcowych
 • 18 czerwca 2020 r. Rada klasyfikacyjna uczniów
 • 19- 22 czerwca 2020 r. Egzaminy klasyfikacyjne.
 • 23 czerwca 2020 r. Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację uczniów
 • 24-25 czerwca 2020 r. Złożenie świadectw i dyplomów do podpisu.
 • 26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
 • 26 czerwca 2020 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Rady pedagogiczne zwoływane są zgodnie z regulaminem

Related Posts