Rady pedagogicze – klasyfikacyjne – terminy dodatkowe

RADY PEDAGOGICZNE, KLASYFIKACYJNE, TERMINY DODATKOWE

 • 27 sierpnia 2020 r. Sprawozdanie z nadzoru za rok 2020/2021, klasyfikacja i promocja po poprawkach.
 • 28 sierpnia 2020 r. Organizacja roku szkolnego 2020/2021 złożenie świadectw uczniów do podpisu, zdających egzaminy poprawkowe.
 • 1 wrzesień 2020 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • wrzesień 2020 r. Składanie planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli rozpoczynających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
 • 8 września 2020 g. 14.00 Poprawkowa matura lekcje III LO

Pozostałe dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 • 10 września 2020 r. Rada Pedagogiczna: Plan nadzoru, pracy szkoły, koncepcja funkcjonowania szkoły.
 • 10 września 2020 r. Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen (dotyczy również klas I LO pierwsza strona).
 • 30 września 2020 złożenie deklaracji maturalnych
 • 13 października 2020 r. Rada Pedagogiczna: Dzień Edukacji Narodowej
 • 14 października dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • 19 listopada 2020r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 16 grudnia 2020 r. wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o proponowanych wszystkich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania we wszystkich klasach. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 22 grudnia 2020 wpisanie ostatecznych ocen i zachowania na I semestr
 • 23 grudnia 2020 -3 stycznia 2021 zimowa przerwa świąteczna
 • 5 stycznia 2021 r.  Rada klasyfikacyjna
 • 6 stycznia 2021 dzień wolny Święto Trzech Króli
 • 14 stycznia 2021 Rada Zatwierdzająca i sprawozdanie z nadzoru
 • 18-31 stycznia 2021 ferie zimowe
 • 18 luty 2021 r. Rada Pedagogiczna procedury egzaminów zewnętrznych.
 • 18 marca 2021 r. Wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach i przewidywanych rocznych  nagannych ocenach z zachowania klas III LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 18 marca 2021 r. Rada Pedagogiczna
 • 1 kwietnia 2021 -6 kwietnia 2021 przerwa świąteczna
 • 7 kwietnia 2021 r. Wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania klas III LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 20  kwietnia 2021. Wpisanie ostatecznych ocen w klasach III
 • 22 kwietnia 2021 r. Klasyfikacja uczniów klas III LO.
 • 22- 26 kwietnia 2021 r. Egzaminy klasyfikacyjne klas III LO.
 • 27 kwietnia 2021 r. Rada Pedagogiczna zatwierdzenie klasyfikacji uczniów kl. III LO.
 • 30 kwietnia 2021 r. Zakończenie roku szkolnego klas III LO.
 • MATURA Zgodnie z harmonogramem wolne  4,5,6,7 maj 2021.
 • 13 maja 2021 r. Rada Pedagogiczna, wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach i  przewidywanych rocznych  nagannych ocenach z zachowania .Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 3 czerwca dzień wolny Boże Ciało ( 4 czerwca  z dyrektorskich)
 • 9 czerwca 2021 r. Wpisanie do dzienników lekcyjnych informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania klas I i II.. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
 • 14 czerwca 2021 Wpisanie ostatecznych ocen.
 • 17 czerwca 2021 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I i II LO
 • 18-23 czerwca 2021 egzaminy klasyfikacyjne klas 1i 2
 • 23 czerwca 2021 rada zatwierdzająca
 • 19-25 czerwca 2021 r. Złożenie świadectw i dyplomów do podpisu.
 • 25 czerwca 2021r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 28 czerwca 2021 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym

Rady pedagogiczne zwoływane są zgodnie z regulaminem

Related Posts