Struktura szkoły

Dyrektorem  LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego jest

mgr Dorota Grabiec

Wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych

mgr  Grzegorz Guziak

mgr  Mirosław Patoleta

Wicedyrektor ds. sportu

mgr Magdalena Schab

Kierownik internatu

mgr Robert Kędziora

Mocną stroną LIXLOMS jest kształcenie i szkolenie sportowe uczniów-młodych sportowców przyszłych medalistów Igrzysk Olimpijskich. Największym atutem
i potencjałem szkoły jest kadra pedagogiczna- nauczyciele wf, w większości są to trenerzy Polskich Związków Sportowych- kadry narodowej,
dzięki  ich zaangażowaniu,  wiedzy i doświadczeniu uczniowie osiągają sukcesy sportowe na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

Liceum jest przyjazne dziecku, stwarza warunki i możliwości godzenia nauki z uprawianiem sportu na mistrzowskim poziomie, panuje atmosfera pracy, nauki , wzajemnego wsparcia, życzliwości. Kolejnym atutem jest możliwość uprawiania 16 dyscyplin sportowych na specjalistycznych obiektach: CRS Bielany, AWF, Towarzystwo Sportowe Gwardia Warszawa, Związkowy Klub Strzelecki ZKS, FCB Escola Varsovia, MOS Wola i Metro Warszawa.

Formy pracy w szkole są bardzo różnorodne, poczynając od utworzenia SMS i OSSM w 11 dyscyplinach sportowych ( jedyna szkoła sportowa w Polsce) finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polskie Związki Sportowe, prężnie działające kluby sportowe, realizujące działania na rzecz uczniów, aktywnie działający Samorząd Uczniowski w szkole i w internacie, wolontariat ,a także przez realizację projektów edukacyjnych.

W szkole uczy się i trenuje 720 uczniów w  24 oddziałach. Integralną częścią LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego jest Internat w którym zameldowanych jest 214 wychowanków.

Szkoła uczestniczy w różnych programach edukacyjnych, projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego itp.:

 • „Program Archipelag skarbów” – program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa,
 • „ARGOS”- program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie,
 • „Polskie Nadzieje Olimpijskie”-program wspierający i promujący aktywności sportowe pośród dzieci i młodzieży – zdrowych oraz chorych i niepełnosprawnych,
 • „Nastolatek w samorządzie” – projekt edukacji samorządowej realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy,
 • „Trzymaj formę” -program promujący zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną,
 • Projekt MSiT zapobieganie korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych w szkołach mistrzostwa sportowego,
 • „Bliżej rynku pracy”– Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”,
 • „Młodzież aktywna lokalnie” – program wspierający aktywność uczniów warszawskich szkół,
 • „Wars i Sawa” (certyfikat) – program wspierania uzdolnionych,
 • „Szlachetne zdrowie” zwiększenie wiedzy i umiejętności w społeczności szkolnej i pozaszkolnej na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej – Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,
 • „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – program mający na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • „ Szkoła Współpracy”- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”- Certyfikat,
 • „Zachowaj Równowagę „KIK/34-szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród uczniów i rodziców – Certyfikat,
 • „Pogodny Kibic”- program dotyczący zwiększenie bezpieczeństwa imprez poprzez wywoływanie i promowanie pozytywnej postawy kibiców,
 • „Decyduję świadomie” – program o odpowiedzialności prawnej nieletnich w gimnazjum organizowany przez Straż Miejską,
 • „Decyduje odpowiedzialnie” – program odpowiedzialności prawnej nieletnich w oddziałach ponadgimnazjalnych organizowany przez Straż Miejską,
 • Jak się nie stać ofiarą przemocy – program organizowany przez Policję,
 • „Zagrożenia w sieci – program profilaktyki i reagowania organizowany przez Policję,
 • „STOP-dopalaczom”- program edukacyjno – profilaktyczny organizowany przez Sanepid.