Struktura szkoły

 LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego

 Dyrektorem  LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego jest mgr Dorota Grabiec.

Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr  Mirosław Patoleta.

Wicedyrektor ds. sportu mgr Magdalena Schab.

Mocną stroną LIXLOMS jest kształcenie i szkolenie sportowe uczniów-młodych sportowców przyszłych medalistów Igrzysk Olimpijskich. Największym atutem
i potencjałem szkoły jest kadra pedagogiczna- nauczyciele wf, w większości są to trenerzy Polskich Związków Sportowych- kadry narodowej,
dzięki  ich zaangażowaniu,  wiedzy i doświadczeniu uczniowie osiągają sukcesy sportowe na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

Liceum jest przyjazne dziecku, stwarza warunki i możliwości godzenia nauki z uprawianiem sportu na mistrzowskim poziomie, panuje atmosfera pracy, nauki , wzajemnego wsparcia, życzliwości. Kolejnym atutem jest możliwość uprawiania 16 dyscyplin sportowych na specjalistycznych obiektach: CRS Bielany, AWF, Towarzystwo Sportowe Gwardia Warszawa, Związkowy Klub Strzelecki ZKS, FCB Escola Varsovia, MOS Wola i Metro Warszawa.

Formy pracy w szkole są bardzo różnorodne, poczynając od utworzenia SMS i OSSM w 11 dyscyplinach sportowych ( jedyna szkoła sportowa w Polsce) finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polskie Związki Sportowe, prężnie działające kluby sportowe, realizujące działania na rzecz uczniów, aktywnie działający Samorząd Uczniowski w szkole i w internacie, wolontariat ,a także przez realizację projektów edukacyjnych.

Placówka składa się z LIX LOMS z oddziałami gimnazjalnymi i Internatu. (19 oddziałów- 557 uczniów, 186 wychowanków internatu).

Szkoła uczestniczy w różnych programach edukacyjnych, projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego itp.:

 • „Program Archipelag skarbów” – program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa,
 • „ARGOS”- program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie,
 • „Polskie Nadzieje Olimpijskie”-program wspierający i promujący aktywności sportowe pośród dzieci i młodzieży – zdrowych oraz chorych i niepełnosprawnych,
 • „Nastolatek w samorządzie” – projekt edukacji samorządowej realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy,
 • „Trzymaj formę” -program promujący zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną,
 • Projekt MSiT zapobieganie korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych w szkołach mistrzostwa sportowego,
 • „Bliżej rynku pracy”– Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”,
 • „Młodzież aktywna lokalnie” – program wspierający aktywność uczniów warszawskich szkół,
 • „Wars i Sawa” (certyfikat) – program wspierania uzdolnionych,
 • „Szlachetne zdrowie” zwiększenie wiedzy i umiejętności w społeczności szkolnej i pozaszkolnej na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej – Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,
 • „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – program mający na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • „ Szkoła Współpracy”- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”- Certyfikat,
 • „Zachowaj Równowagę „KIK/34-szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród uczniów i rodziców – Certyfikat,
 • „Pogodny Kibic”- program dotyczący zwiększenie bezpieczeństwa imprez poprzez wywoływanie i promowanie pozytywnej postawy kibiców,
 • „Decyduję świadomie” – program o odpowiedzialności prawnej nieletnich w gimnazjum organizowany przez Straż Miejską,
 • „Decyduje odpowiedzialnie” – program odpowiedzialności prawnej nieletnich w oddziałach ponadgimnazjalnych organizowany przez Straż Miejską,
 • Jak się nie stać ofiarą przemocy – program organizowany przez Policję,
 • „Zagrożenia w sieci – program profilaktyki i reagowania organizowany przez Policję,
 • „STOP-dopalaczom”- program edukacyjno – profilaktyczny organizowany przez Sanepid.

 

Related Posts