Zebrania

Terminarz zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022

Data Godzina Temat
31.08.2021 16.00 Zebranie rodziców zakwaterowanych w internacie
9.09.2021 18.00 Zebrania klas I
16.09.2021  

18.00

19.00

Zebranie informacyjne z wychowawcami klas

Klasy II

Klasy III

(szkolenie procedur egzaminów maturalnych klasy III po gimnazjum)

21.10.2021

18.00 Dzień otwarty

18.11.2021

18.00

19.00

Zebranie z wychowawcami klasy I i II

Zebrania z wychowawcami klasy III

27.01.2022

18.00 i 19.00 Zebrania z rodzicami podsumowanie I semestru

21.03.2022

18.00 Zebranie z wychowawcami informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego w klasach III po gimnazjum liceum

24.032022

18.00 Klasy I i II i III zebrania po podstawówce

7.04.2022

18.00 Zebranie z wychowawcami w klasach III LO po gimnazjum

12.05.2022

18.00 i 19.00 Zebranie z wychowawcami informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i naganna z zachowania na koniec roku szkolnego

9.06.2021

18.00 i 19.00 Zebrania oceny przewidywane

Related Posts