Zebrania

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2022/2023

 Data  Tematyka  Uczestnicy
31.08.2022, 16.00 Zakwaterowanie w internacie. Kierownik  i wychowawcy internatu, wychowawcy klas 1, dyrekcja szkoły, wychowankowie internatu i ich rodzice.
08.09.2022, 18.00 Zebrania z wychowawcami, trenerami i dyrekcją szkoły. Omówienie podstawowych procedur w zakresie dydaktyki, opieki, wychowania i bezpieczeństwa. Zapoznanie ze Statutem Szkoły. Dyrekcja, wychowawcy klas rodzice, trenerzy.
08.09.2022, 19.00 Egzamin maturalny dla klas 4 – procedury, harmonogram, dostosowania, dokumentacja Dyrekcja, wychowawcy, uczniowie i rodzice klas 4.
08.09.2022, 20.00 Studniówka 2023. Rodzice, zespół nauczycieli ds. studniówki, wychowawcy klas 4.
22.12.2022, 18.00 Przewidywane oceny śródroczne – przekazanie informacji, spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz wychowawcami internatu. Wszyscy nauczyciele, trenerzy, dyrekcja, kierownik i wychowawcy internatu, rodzice wszystkich klas.
26.01.2023, 18.00 Podsumowanie klasyfikacji śródrocznej oraz pracy szkoły. Wychowawcy klas, kierownik i wychowawcy internatu, dyrekcja, rodzice uczniów wszystkich klas.
23.03.2023, 18.00 Przewidywane oceny niedostateczne, naganne, nkl  w klasach maturalnych.

 

Wychowawcy klas 4, dyrekcja, rodzice klas 4, nauczyciele klas 4, którzy zagrozili ocenami negatywnymi (1, nkl)
18.05.2023, 18.00 Przewidywane oceny niedostateczne, naganne, nkl  w klasach 1-3. Nauczyciele klas 1-3,  trenerzy, dyrekcja, kierownik i wychowawcy internatu, rodzice klas 1-3.