Zebrania

Terminarz zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

Data Godzina Temat
7.09.2020 18.00 Zebrania 1A i 1B
8.09.2020 18.00 Zebrania 1C 1D
9.09.2020 18.00 Zebrania 1E 1F
17.09.2020 18.00

 

Zebranie informacyjne z wychowawcami klas.

(szkolenie procedur egzaminów maturalnych,)

klasy II i III  online MSTeams

19.11.2020 18.00 Dzień otwarty
17.12.2020 18.00 Zebranie z wychowawcami oceny proponowane online MSTeams
18.02.2021 18.00 Dzień otwarty
15.03.2021 18.00

 

Zebranie z wychowawcami informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego w klasach III liceum online MSTeams
31.03.2021 18.00 Zebranie z wychowawcami w klasach III LO online MSTeams
13.05.2021 18.00 Zebranie z wychowawcami informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i naganna z zachowania na koniec roku szkolnego    online MSTeams
10.06.2021 18.00 Zebrania oceny przewidywane online MSTeams

 Zebrania zdalne online.

Podczas dnia otwartego rodzic musi zapowiedzieć swoją wizytę na 3 dni przed terminem.

Related Posts