Zebrania

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Data  Godzina Temat
05.09.2019r. 17.30 Zebranie informacyjne z wychowawcami
19.30 Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W pierwszej kolejności należy wskazać reprezentantów do rad oddziałowych(trójek klasowych) w głosowaniu tajnym. Następnie wybrać należy rodzica, który będzie przedstawicielem w Radzie Rodziców (z pośród rodziców wchodzących w skład rady oddziałowej).
21.11.2019r. 17.30-19.00 Dzień otwarty
16.01.2020r. 17.30-19.00 Dzień otwarty
19.03.2020r. 17.30 Zebranie z wychowawcami informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach i przewidywanych rocznych nagannych ocenach zachowania w klasach III LO. Poinformowanie uczniów o ocenach zgodnie ze Statutem.
07.04.2020r. 17.30 Zebranie z wychowawcami w klasach III LO informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klas III LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
14.05.2020r. 17.30 Zebranie z wychowawcami , informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach i przewidywanych rocznych nagannych ocenach zachowania w klasach. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem.
09.06.2020r. 18.00 Zebranie z wychowawcami informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klas Gim i LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem

Related Posts