Rekrutacja 2022/2023

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASA UKIERUNKOWANIE ROZSZERZENIA DRUGI JĘZYK
DYSCYPLINY SPORTOWE
A piłka ręczna, rugby, fitness/kulturystyka/trójbój siłowy, biologia, chemia j. niemiecki
B pływanie, pięciobój nowoczesny, triathlon język polski, wos j. niemiecki
C piłka nożna, lekkoatletyka biologia, geografia j. hiszpański
D zapasy, judo, taekwondo olimpijskie  boks,  szermierka, strzelectwo sportowe biologia, geografia j. hiszpański
E piłka siatkowa  geografia, wos j. niemiecki
F koszykówka chłopców ,  lekkoatletyka biologia, chemia j. hiszpański

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których oceny brane są pod uwagę w procesie rekrutacji
na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów klasy pierwszej to:

Klasa Przedmioty
A Język polski, matematyka, biologia, chemia
B Język polski, matematyka, historia, wos
C Język polski, matematyka, geografia, biologia,
D Język polski, matematyka, geografia, biologia,
E Język polski, matematyka, geografia, wos,
F Język polski, matematyka, biologia, chemia

 Informacje dotyczące rekrutacji rok szkolny 2022/23