Internat

Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ.pdf

Instrukcja dla rodziców.pdf


OPŁATY 2021/2022
WPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE W INERNACIE NALEŻY DOKONAĆ, WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM NA RACHUNEK:
40 1030 1508 0000 0005 5024 1064
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY m st. WARSZAWY,
UL. ŻEROMSKIEGO 29, 01-882 WARSZAWA
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, za internat w LIX LO MS w Warszawie.
Pokój 2 osobowy – 255 zł
Pokój 3 lub 4 osobowy – 185 zł
Pokój więcej niż 4 osobowy – 160 zł

Regulamin wynajmu.pdf

Zarządzenie Dyrektora.pdf


Wytyczne_do_organizacji_opieki_w_bursach_i_internatach.pdf

Załącznik nr 1 oświadczenie.pdf

Załącznik nr 1_oświadczenie.docx

  1. Regulamin Internatu – plik
  2. Zarządzenie nr 577/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z internatów w szkołach m.st. Warszawy:  – plik
  3. Uchwała nr LXV/1787/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę: – plik
  4. Kryteria rekrutacji do internatu – plik
  5. Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w internacie plik docx plik pdf
  6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU  plik doc plik pdf
  7. Klauzula informacyjna RODO plik docx plik pdf