Rekrutacja 2023/2024

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których oceny brane są pod uwagę w procesie rekrutacji

na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów klasy pierwszej to:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji.pdf

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.pdf

Harmonogram prób sprawności fizycznej.pdf

https://warszawa.edu.com.pl

Próby sprawności sportowej