Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.kusy.edu.pl LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im Janusza Kusocińskiego LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.kusy.edu.pl. Data […]

Read more